Thành Viên 
Tìm hiểu thêm về các tùy chọn thành viên của OCCHA 

Thành viên sự kiện (Event Member)

Khi trở thành Thành viên Sự kiện, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế và cộng đồng.

 

Cơ hội

 1. Giờ phục vụ cộng đồng

 

 1. Tiếp xúc với các dự án cộng đồng

 

 1. Kết nối với các chuyên gia và đồng nghiệp

 

 1. Giới thiệu đến các sự kiện và dự án cộng đồng khác liên kết với OCCHA


Trình độ chuyên môn

 1. Tuổi tối thiểu: 14 tuổi

 

 1. Đam mê dịch vụ cộng đồng

 

 1. Hăng say học hỏi

Thành viên tích cực (ACTIVE MEMBER)

Khi trở thành Thành viên tích cực, bạn sẽ nhận được tất cả các lợi ích của Thành viên Sự kiện và các lợi ích khác được nêu dưới đây

Cơ hội

 1. Nhận được sự hướng dẫn nghề nghiệp

 

 1. Kiến thức về sức khỏe cộng đồng và các loại thuốc phòng ngừa

 

 1. Chương trình thực tập

 

 1. Thư giới thiệu

 

 1. Được ưu tiên tham dự hội thảo của chúng tôi

 

 

Trình độ chuyên môn

 1. Tuổi tối thiểu: 14 tuổi

 

 1. Kinh nghiệm về các dịch vụ cộng đồng

 

 

Yêu cầu

 1. Cam kết tối thiểu 1 năm

 

 1. Tham gia tối thiểu 6 sự kiện mỗi năm

Câu hỏi

Câu hỏi hay mối quan tâm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tư cách thành viên của chúng tôi hoặc về OOCHA, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

2
3
37657500_2065254070153781_19607119700217
37822423_2065253786820476_32864561210316
37773929_2065253966820458_85238805719678
09172018
Pict 1
4
1
2
IMG_2706
IMG_2660
IMG_2640
DSC_0079
6
11
3
1
4
2
DSC_0078

Fountain Valley, CA 92708, USA